Isåning i eksisterende græsarealer med specialsåmaskine

Denne specialsåmaskine er ideél til isåning af f.eks. hvidkløver og lucerne i eksisterende vildtagre og skovenge.

Bredden på 3 meter gør det muligt at køre på selv smalle vildtagre.

Såmaskinen er perfekt til etablering af græs og vildtblandinger i nyknuste arealer i skove.

God til restaurering af græsarealer f.eks. hestefolde.

Sikre minimal udtørring af afgrøder på arealer med let bonitet. 

 

 

--

Indhegning af nyplantede arealer.

Skræmme dyr væk fra dyrkede arealer.

En stigende afskydning af kronvildt de sidste år, giver samtidig en indikation på at bestanden er stigende også.

Stigende bestand er lig med flere markskader og grundet den mobilitet i en lokal bestand, er det ikke altid den ligger jord til fødesøgning i forår og sommer, der kan jage og dermed have fornøjelsen af krondyrene i efteråret.

Derfor kan det godt betale sig at beskytte sine interresser og forhindre markskader, da de afgrøder der er på marken er den primære indtægt for en lodsejer.

Jeg har gode praktiske erfaringer med at hegne og skræmme kronvildt væk og opfordre dig som har problemer med markskader om at ringe til mig.

Undervisning

Undervisning i fældefangst og almen regulering af rovvildt.

Opsætning af fælder og skræmmemidler.

Anlæg af vedvildtagre

Pil som vinterføde:

Vi har gode erfaringer med energipil som vinterføde i skoven til hjortevildt. .

Hegnsopruller

Flash is required!
filmet af peter

Slåning af spor og arealer

Flash is required!
Slåning af spor og arealer med en 1,1 mtr bred traktor med 1,5 mtr slagleklipper